Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

REKISTERIN NIMI
Puhdas Group Oy Asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Puhdas Group Oy
Y-tunnus 3222790-4
Keskustori 1 A 4
33100 Tampere

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Pasi Neva
pasi.neva@puhdasgroup.fi
040 - 5246 375

Puhdas Group Oy:n Asiakasrekisterin vastuuhenkilö huolehtii rekisteriselosteen nähtävillä pidosta ja antaa tarkempia tietoja Puhdas Group Oy:n Asiakasrekisterin pidosta sekä rekisteröidyn oikeudesta tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tiedot. Asiakkuuksia hoitavat Puhdas Group Oy:n työntekijät vastaavat järjestelmän käyttäjinä omien asiakkaiden asiakastietojen käsittelystä ja niiden oikeellisuudesta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Puhdas Group Oy:n asiakkaiden henkilötietojen, yhteystietojen, siivottavaa tilaa ja sen varustusta koskevien tietojen sekä töiden suunnittelu- ja toteutus- sekä asiakaslaskutus- ja suoritetietojen kerääminen. Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin jos henkilö on ilmaissut suostumuksensa vastaanottaa Puhdas Group Oy:n toimintaan liittyvää tietoa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilön itsensä ilmoittamat yhteystiedot sekä siivoussopimuksen yhteydessä kerättävät tilaa ja työn hoitoa koskevat tiedot.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Puhdas Group Oy:n Asiakasrekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään Puhdas Group Oy:n asiakkaalta saadun tiedon perusteella sekä työkohteessa syntyvän tiedon perusteella. Tiedot päivitetään mahdollisimman ajantasaisesti tietojärjestelmään.

TIETOJEN LUOVUTUS
Puhdas Group Oy:n Asiakasrekisteristä ei asiakaskohtaisia tietoja säännönmukaisesti luovuteta.

REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ
Puhdas Group Oy:n Asiakasrekisterin tietoja käytetään Puhdas Group Oy:ssä ja työkohteissa sovittujen tehtävien hoitamiseen. Tietojen käyttö perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan työn toteutukseen osallistuvat työtehtäviensä mukaisesti. Muut ovat sivullisia asiakkaan tietoihin nähden eikä heillä ole oikeutta ilman asiakkaan kirjallista suostumusta saada tietoja käyttöönsä.

REKISTERIN SUOJAUS
Puhdas Group Oy:n Asiakasrekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Käyttöoikeuden saaminen järjestelmään edellyttää käyttäjän kirjallista vaitiolositoumusta. Tulostimet sijaitsevat työasemien yhteydessä. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä ei pakota kaikilta osin vaihtamaan salasanaa, mutta käyttäjät on opastettu ne vaihtamaan määrävälein. Käyttöoikeus on tehtävän mukainen.

REKISTERIN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN
Puhdas Group Oy:n Asiakasrekisterin tiedot säilytetään toistaiseksi atk-rekisterissä ja Puhdas Group Oy:n Asiakasrekisterin arkistointisuunnitelman mukaisia säilytysaikoja noudattaen. Manuaalisesti syntyneitä dokumentteja (esimerkiksi omavalvontalomakkeet) säilytetään arkistointiohjeiden mukaisesti Puhdas Group Oy:ssä.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Asiakasta informoidaan suullisesti siitä, että hän saa pyytäessään hänestä rekisteröidyt tiedot nähtäväkseen yksikössä sovittuja menettelytapoja noudattaen. Rekisteriseloste pidetään nähtävillä Puhdas Group Oy:n tiloissa.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Puhdas Group Oy:ssä. Asiakkaalle varataan mahdollisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin näyttöruudulla ja pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisesti pyytäjän haluamassa laajuudessa. Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, kieltäytymisestä annetaan toimitusjohtajan allekirjoittama todistus, josta ilmenee syy tarkastusoikeuden epäämiseen. Todistukseen liitetään valitusosoitus.

TIEDON KORJAAMINEN
Puhdas Group Oy:n Asiakasrekisterissä olevia tietoja on mahdollista korjata korjaustoiminnoilla, jolloin aikaisempi tieto jää näkyviin. Tarpeeton tieto poistetaan. Asiakas tekee tietojansa koskevan oikaisupyynnön kirjallisesti Puhdas Group Oy:öön, jossa merkintä on tehty. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan toimitusjohtajan allekirjoittama todistus, josta ilmenee syy tiedon korjaamisen epäämiseen.

KIELTO-OIKEUS
Asiakasasiakirjatiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla. Rekisteröidyn ei siis tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi ja esimerkiksi kävijämäärien seuraamiseksi. Eväste on web-selaimen käyttämä pieni tiedosto, jolla voidaan tallentaa tietoja esimerkiksi siitä, mitä linkkejä sivustolla napsautetaan. Evästeet säilyttävät tietoja myös silloin, kun käyttäjä siirtyy verkkosivustolta toiselle. Evästeistä ei voi tunnistaa käyttäjää. Evästeet eivät myöskään vahingoita käyttäjän laitetta.

Käyttökokemuksen parantaminen edellyttää, että sivusto tunnistaa analytiikkaa varten esimerkiksi käyttäjän päätelaiteen tai verkkoselaimen. Toisinaan käyttökokemusta ja helppokäyttöisyyttä parannetaan sillä, että eväste muistaa personoitua sisältöä, helpottaen esimerkiksi tunnistautumista palveluihin.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt sen, että evästeitä käytetään. Halutessasi voit estää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista. Tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivuston toimintaan ja käyttökokemukseen. Voit myös poistaa evästeet selaimestasi, jolloin evästehistoria poistuu. Huomaathan kuitenkin sen, että evästeitä voidaan silti tallentaa uudelleen.

Sivustomme käyttää myös Googlen reCAPTCHA -palvelua viestien välittämisessä. Tutustuthan myös Googlen yksityisyyden suojaan ja käyttöehtoihin.

Palaa etusivulle